"Londres va copiar els Jocs de Barcelona i van ser un èxit"