El nou urbanisme metropolità es protegeix dels vaivens polítics

El nou urbanisme metropolità es protegeix dels vaivens polítics
Edició
Reportatge