L'àrea metropolitana inicia el debat d'un noupla urbanístic