Planificació i desenvolupament del territori

L'àrea de BCN obre un gran debat sobre el nou pla metropolità
Edició
Reportatge