OFICINES PDU

El projecte de Reforma de les Oficines del Servei de Redacció del PDU es realitza amb dos objectius inicials clarament definits: adequar l'espai de treball a les condicions de confort actuals per a l'ús previst, i generar una imatge identificable i representativa associada al desenvolupament del PDU.

Sala de màquines

SALA DE MÀQUINES

L'espai es dissenya totalment diàfan i flexible, en coherència amb la possibilitat d'adoptar diferents configuracions de treball en funció de les necessitats al llarg del desenvolupament del procés de redacció del Pla. 

També convé remarcar que la vocació clarament oberta d'aquest procés i la voluntat de facilitar la difusió i el treball conjunt amb la resta de serveis i agents implicats, comporta la incorporació en el programa funcional del projecte d'una zona destinada a les activitats de caràcter públic i de relació institucional.

Aquesta redistribució dels espais es tradueix en un àmbit de treball intern diàfan i polivalent, susceptible de configuració flexible en relació a les lògiques de les diferents unitats de treball, de gairebé 400m2 i amb una previsió d'aforament de fins a 47 punts de treball.

sala de màquinesD'altra banda trobem l'esmentat àmbit de relació, format per una zona d'accés-vestíbul i dues sales de reunions formals totalment equipades, ocupant al voltant de 100m2, i amb possibilitat de funcionament independent, evitant interferències amb l'espai de treball intern.

Els gairebé 100m2 restants d'espais servidors queden distribuïts en zona de cambres higièniques, magatzem de neteja, sala de plotter - impressores, i finalment una petita sala office per al personal.

Respecte al disseny formal dels espais i la seva percepció, els esforços s'han centrat en base a tres criteris que resumeixen la imatge general de les oficines:

  • Imatge continua de tota la planta no només a nivell funcional, sinó també com a percepció espacial. Amb aquest objectiu els mínims tancaments necessaris es dissenyen amb mampares de vidre, es projecta un fals sostre continu i el paviment es preveu unitari, només diferenciat en l'àmbit de recepció.
  • Millorar la percepció de l'alçada útil de la planta. La poca alçada lliure fa preveure un fals sostre calat de lames. Aquest permet mostrar les diferents instal·lacions previstes que recorren la planta tot mantenint la major percepció d'alçada lliure.
  • Mostrar la fisonomia de l'edifici que, amb un disseny estructural fortament accentuat, resulta adient i interessant per al programa funcional previst. Es preveu doncs el desmuntatge dels diferents trasdossats que amaguen els elements estructurals, tot netejant els pilars i pantalles deixant-les a la vista i sense cap tractament.


Finalment, emfatitzar la voluntat d'una concepció representativa i corporativa de les oficines. Aquesta s'obté gràcies a una línia gràfica amb imatge coherent i acurada en la seva austeritat, aprofitant molts dels materials elaborats per l'exposició METRÒPOLIS BARCELONA, i mitjançant la cura en els detalls d'execució que afavoreixen la identificació d'aquesta imatge.


Disseny:         
Xavier Mariño, arquitecte DSU-AMB
Josep Quirós i Nuria Barriuso, arquitectes tècnics
Gisela Traby, graduada en enginyeria mecànica DSEPU-AMB

Execució:       
Marta Juanola, arquitecta tècnica DSEPU-AMB

Col·laboradors: 
Mario Jiménez, Elena Castellà, Judith Recio, Laia Molist i Lluis Pretel (Servei de redacció del Pla director. DSU-AMB); Jordi Morató; Noemi Martínez, Lídia Serrat i Sara Fernandes (Secció de projectes i disseny urbà. DSEPU-AMB); Carles Villasur (Secció d'Instal·lacions. DSEPU-AMB); Eva Bernadí (Servei d'Obres. DSEPU-AMB)     

Constructora:   
Constructora de Calaf, SAU En aquest sentit l'espai es dissenya totalment diàfan i flexible, en coherència amb la possibilitat d'adoptar diferents configuracions de treball en funció de les necessitats al llarg del desenvolupament del procés de redacció del Pla.