Bernat Esquirol Juanola

Estudiant de matemàtiques i informàtica AMB (fins maig 2019)
Bernat Esquirol
Acabant els graus de matemàtiques i informàtica a la UB (2019). Ha treballat prèviament en startups tecnològiques com a desenvolupador web.

El juny del 2018 s'incorpora com a desenvolupador Python a l'equip del Pla Director Urbanístic, després d'haver complementat la seva formació en un intercanvi a la École polytechnique fédérale de Lausanne.

Ha contribuït a l'automatització de processos i al desenvolupament d'algoritmes per alguns estudis.

Ha desenvolupat el seu Treball de Fi de Grau "Data control framework for indicator-based policy making: An urban planning example" al Pla Director Urbanístic.

On ha participat

Equips de treball
Comissions