Ramon M. Torra i Xicoy

Arquitecte Gerent. AMB
Ramon M. Torra i Xicoy
Arquitecte per l'E.T.S.A.B. amb títol de l'any 1980.

Gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, des de juliol de 2011 (entre 2008 i 2011 Gerent de la Mancomunitat de Municipis de l'AMB, succeïda per l'actual AMB); Conseller delegat de l'IMPSOL, des d'octubre de 2008.

Arquitecte municipal i Director de Serveis Territorial a l'Ajuntament de Granollers
entre els anys 1982 i 1992. Director de Serveis Tècnics de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona fins l'any 2011:

Els projectes desenvolupats a la Direcció de Serveis Tècnics de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, han rebut diferents reconeixements professionals: Premis FAD en diferents
edicions, Premi Catalunya de Construcció 2007, Premios ATEG 2002, International Prize
Barbara Cappochin 2005 (Padova), Prize AIA Continental Europe 2000, Premi Construmat
2007, II Premi del Paisatge Rosa Barba 2000 i 2002, entre d'altres.
Ha redactat diferents figures de planejament, com el Pla General de Granollers,
Plans Parcials i Especials entre d'altres, així com diversos projectes d'espai públic i
arquitectònics.