"Entre autoritat i l'eficiència urbanística"

La proximitat sense l'estratègia i sense gestió de la mateixa no afegeix valor. En tot cas, com a molt, redueix costos. La complexitat de les infraestructures es basa en la mida, localització i singularitat funcional. Tenim molt bones infraestructures, però falta encara millorar la interrelació entre elles.