"És important planificar i que a quinze o vint anys vista tenir els instruments que ens permetin assolir les necessitats d'habitatge"