View in browser
PDU Metropolità
Butlletí número 16
Collage PDU
Reunions del vicepresident Jordi Sánchez amb les alcaldies metropolitanes
Trobades amb els governs municipals
New 15.02.22
Reunions del vicepresident Jordi Sánchez amb les alcaldies metropolitanes
Estudi sobre la incorporació de la perspectiva de gènere al PDU metropolità
Perspectiva de gènere al PDU
New 01.03.22
Es presenta l'estudi que sintetitza la incorporació de la perspectiva de gènere
Informe favorable a l'Avanç del PDU metropolità
Informe favorable a l'Avanç del PDU
New 03.02.22
Reunió de la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona
PARTICIPACIÓ DE L'AMB A LA REVISTA QRU
Participació de l'AMB a la revista QRU
New 14.03.22
El volum número 11 de la revista recull diversos articles sota el títol "Barcelona Metropolis"
PARTICIPACIÓ DE L'AMB A LA REVISTA PAPERS
Participació a la revista Papers
New 09.03.22
El número 64 de la revista inclou articles sobre la infraestructura verda metropolitana
$showIfExpired
Necessitem infraestructures metropolitanes per sentir-nos part de la ciutat metropolitana
View  
El PDU metropolità participa al procés Barcelona Demà
El PDU metropolità participa al procés Barcelona Demà
New 25.03.22
El PDU metropolità, ateses les implicacions de les seves competències urbanístiques, té un paper actiu dins d'aquest procés de deliberació col·lectiva, anomenat Barcelona Demà, Compromís Metropolità 2030, orientat a definir una estratègia compartida per a la regió metropolitana de Barcelona (RMB).
AVINGUDA DEL VALLÈS. UN PROCÉS DE COCREACIÓ
Avinguda del Vallès. Un procés de cocreació
New 16.03.22
Consulta l'StoryMaps de l'avinguda del Vallès