Mostra-ho al navegador
PDU Metropolità
Butlletí número 17
Collage PDU
El PEPNat premi d'urbanisme
El Pla especial de Collserola de l'AMB, premi d'urbanisme de l'Institut d'Estudis Catalans
Notícia 22.04.22
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC), a través de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, ha atorgat el Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel de Solà Morales a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat)
Urbanisme i habitatge
El PDU Metropolità al cicle "Urbanisme i... Habitatge"
Notícia 21.04.22
Alexandra Quesada, responsable d'habitatge del PDU, va impartir-hi una ponència
Infraestructura verda
La infraestructura verda en el Pla director urbanístic metropolità
Notícia 30.04.22
Debat sobre el decàleg d'elements estratègics
IMG
Jornada "La ciutat del Ripoll"
Notícia 22.04.22
Hi participen tècnics del PDU i alumnes del màster d'Urbanisme de la KU Leuven
ZAGREB
Jornades d'intercanvi del projecte europeu Camelot
Notícia 22.05.22
Jordi Sánchez va explicar el projecte de l'Avinguda del Vallès
$showIfExpired
Les avingudes metropolitanes. Apostant per una nova estructura viària
Article a Oikonomics. Revista d'economia, empresa i societat.
Veure  
URBACT
Viu l'Avinguda del Vallès
Notícia 05.07.22
Consens per transformar l'N-150 en una avinguda metropolitana