Aprovació de l'Avanç del PDU

Aprovació del PDU

El Consell Metropolità aprova l'Avanç del Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

El Consell Metropolità ha aprovat en la sessió celebrada el 26 de març de 2019 l'Avanç del Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PDU).

El PDU serà l'eina que ordenarà el territori metropolità de Barcelona en les properes dècades. Aquest pla dissenyarà la transició cap a una ciutat més saludable, equitativa, econòmicament competitiva, eficient i sostenible.

Amb el tràmit d'avui, el Consell dona per elaborat el document d'objectius i propòsits generals amb els continguts propis d'un avanç de planejament, entre els quals es troben el Programa de participació ciutadana i el Document inicial estratègic. L'aprovació comporta la publicació dels documents i l'obertura del procés d'informació pública que, de manera extraordinària en un document d'aquestes característiques, es perllongarà fins al mes de desembre d'enguany.

El document aprovat avui ha estat elaborat des de l'inici a partir de la participació activa dels trenta-sis municipis metropolitans i de més de vuit-cents experts, així com de les aportacions de la població i els diversos agents socials i econòmics.