CONTACTE

OficinesPDU

-

Contacte

Servei de Redacció del Pla Director

Àrea de Desenvolupament de Polítques Urbanístiques

 

 

C/ 60, núm. 19 - pl. 5 - Zona Franca - 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93.223.51.51 (ext. 5016)