Presentació de tres números de Quaderns_PDU metropolità sobre els teixits residencials

Presentació de tres números de Quaderns_PDU metropolità

Aquest proper 6 de març, l'AMB presentarà els números 11, 12 i 13 de la col·lecció Quaderns_PDU metropolità a l'auditori del COAC.

Aquest proper 6 de març l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) presentarà els tres números de la col·lecció Quaderns PDU metropolità_Directrius urbanístiques dedicats als teixits residencials. L'acte es farà a les 19.00 h a l'auditori de la Seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC), a la plaça Nova, 5, de Barcelona.
Amb aquesta presentació reprenem les activitats públiques entorn de la redacció del PDU metropolità. En aquesta ocasió posem a la disposició del públic tres documents més de Directrius urbanístiques, és a dir, del conjunt d'objectius, estratègies i accions que han de determinar la normativa respecte d'àmbits concrets del planejament urbà. Els Quaderns són el resultat del treball d'equips d'experts, acadèmics i professionals, coordinats al voltant d'una taula temàtica especialitzada.

El núm. 11 de Quaderns_PDU metropolità, Teixits residencials. Urbanitzacions disperses, presenta les directrius urbanístiques referides a aquests espais de l'àrea metropolitana de Barcelona. S'aborden els problemes actuals amb una visió transversal i a diferents escales i es determinen aspectes relacionats amb la gestió, la reformulació dels estàndards urbanístics i, en particular, el canvi de paradigma i de model cap a un que es basi en la capacitat d'autoabastament energètic o en la recerca d'una nova identitat que potenciï els espais oberts característics de les urbanitzacions.

El núm. 12 de Quaderns_PDU metropolità, Teixits residencials. Creixements en bloc, presenta les directrius urbanístiques que recullen els tres principals reptes a què s'enfrontaran aquests teixits residencials en els propers anys: com superar les limitacions imposades pel perímetre fundacional, que els aïlla; quina és la seva capacitat de transformació física i funcional en termes de densitat, compacitat i diversitat; i com s'ha d'abordar la seva rehabilitació integral, tot entenent que es tracta d'un procés que s'ha de mantenir sostingut en el temps i que constituirà la principal estratègia de millora en el futur.

El núm. 13 de Quaderns_PDU metropolità, Teixits residencials d'alineació, se centra en les directrius urbanístiques que recullen els cinc reptes que han estructurat els temes sorgits al llarg del debat i la reflexió: reconèixer el valor patrimonial, garantir la intensitat física i funcional, millorar la qualitat de vida, reequilibrar el teixit social i millorar el sistema ecològic. Per donar compliment a aquests objectius, es proposa una primera relectura de la regulació vigent amb alguns dels instruments necessaris per afrontar el canvi de context urbà dels darrers quaranta anys.

Us esperem en aquest acte de presentació dels Quaderns_PDU metropolità 11, 12 i 13, que estaran a disposició de tots els assistents.


Programa de l'acte de presentació

19.00 h Benvinguda i presentació a càrrec d'Assumpció Puig i Hors, degana del COAC

19.10 h «La col·lecció Quaderns PDU metropolità_Directrius urbanístiques en el marc del procés de redacció del PDU» a càrrec de Ramon Torra, gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

19.20 h «Teixits residencials cap al PDU» a càrrec de Eduardo Leira, arquitecte - MCRP

19.50 h Cloenda institucional a càrrec d'Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona