"Barcelona té un gran sentiment d'identitat pròpia"

"Barcelona té un gran sentiment d'identitat pròpia"
Edició
Reportatge