Anàlisi de les modificacions del Pla General Metropolità

Quaderns PDU metropolità 02

Quaderns PDU metropolità 02
Autor
Diversos
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

"El quadern que teniu a les mans és una mena d'encreuament que mira en dues direccions, cap endarrere i cap endavant. Cap endarrere perquè, com el seu nom indica, es tracta d'una anàlisi del que ha passat, i cap endavant perquè es proposa explicar-ho per treure'n conseqüències i obrir camí amb vista a donar un nou impuls a l'urbanisme metropolità..." "Anàlisi de les modificacions del Pla General Metropolità" forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità", que és la plataforma de difusió d'idees, de diversos estudis metropolitans i de reflexions entre experts de diverses disciplines, que aporten dades i noves perspectives al coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i al procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Visor