Àrees de centralitat i innovació

Quaderns PDU metropolità 10

Quaderns PDU metropolità 10
Autor
Diversos
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

L'articulació i la caracterització de la centralitat metropolitana és un dels ingredients més importants en l'urbanisme contemporani. En conglomerats urbans cada vegada més extensos, la discussió sobre els espais centrals i les àrees de centralitat com a nodes d'articulació resulta fonamental per al funcionament i la intel·ligibilitat adequada de les metròpolis.
"Àrees de centralitat i innovació" és el recull de les consideracions realitzades en les taules d'experts i forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità_Directrius urbanístiques", que és la plataforma de difusió d'idees, dades i noves perspectives al coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i al procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Visor