Estudis Metropolitans

Quaderns PDU metropolità 05

Quaderns PDU metropolità 05
Autor
Diversos
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

"Hipòtesis territorials al cap de quaranta anys de modificacions del PGM"; "Funcionalitat ecològica dels espais oberts de l'AMB" i, "Fluxos i vores" són estudis previs realitzats com eines de suport a la redacció del PDU i formen part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità", que és la plataforma de difusió d'idees, de diversos estudis metropolitans i de reflexions entre experts de diverses disciplines, que aporten dades i noves perspectives al coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i al procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Visor