Innovació urbana, mobilitat i metabolisme metropolità

Quaderns PDU metropolità 08

Quaderns PDU metropolità 08
Autor
Diversos
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

Com s'utilitzen les noves tecnologies per millorar les formes de viure i l'eficiència en el treball o la seguretat en la mobilitat urbana? Com és la mobilitat en l'àrea metropolitana de Barcelona? Quins han estat els patrons i les tendències més característics dels darrers temps? Quin hauria der ser el model de mobilitat de la metròpolis en els propers anys? L'aproximació al metabolisme metropolità permet estendre la mirada sobre el conjunt de totes les infraestructures: en relació amb el cicle de l'aigua, amb el tractament dels residus i amb la distribució, el consum i la gestió de les energies i també proposar els canvis en la manera de viure que hauria de tenir en consideració el nou PDU metropolità. "Innovació urbana, mobilitat i metabolisme metropolità" és el recull del cinquè workshop i forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità", que és la plataforma de difusió d'idees, de diversos estudis metropolitans i de reflexions entre experts de diverses disciplines, que aporten dades i noves perspectives al coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i al procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Visor