L'àrea metropolitana de Barcelona en el sistema urbà Europeu

Quaderns PDU metropolità 06

Quaderns PDU metropolità 06
Autor
Diversos
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8914
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

El futur de les nostres ciutats està vinculat, avui més que mai, amb els moviments i els sistemes globals. Per això és oportú, en el marc del PDU metropolità, ampliar el focus de les discussions per endevinar quin és el potencial de l'AMB en el marc del sistema de ciutats europees. Es proposa una reflexió de caràcter regional, per discutir quin és el model, o els models, que poden guiar el futur de la Barcelona metropolitana (...). En aquesta discussió de caràcter més general, les grans infraestructures exerceixen un rol fonamental per la seva condició de grans "portes", com a espais que canalitzen els grans fluxos de persones i mercaderies que alimenten la metròpolis. Veure quines són les oportunitats i els reptes de l'aeroport, del port i de la seva zona franca és un tema cabdal per al nou PDU. "L'àrea metropolitana de Barcelona en el sistema urbà Europeu" forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità", que és la plataforma de difusió d'idees, de diversos estudis metropolitans i de reflexions entre experts de diverses disciplines, que aporten dades i noves perspectives al coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i al procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Visor