Nusos i cruïlles. El futur de les infraestructures viàries

Quaderns PDU metropolità 17

Metabolisme urbà
Autor
AMB. Xavier Alarcón, Loles Herrero i Mireia Peris (coords.)
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

L’any 2020 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va promoure el concurs d’idees d’integració urbana d’infraestructures «Nusos i cruïlles, el futur de les infraestructures viàries» com a part del procés participatiu del Pla director urbanístic metropolità (PDUM), en aquest cas, una participació de caràcter marcadament tècnic. Aquest nou número de la col·lecció «Quaderns. PDU metropolità» és fruit de les aportacions que es van fer en aquest concurs, unes contribucions que alimenten el procés de redacció del PDUM i que responen al canvi de paradigma que proposa el Pla mateix.