Polígons d'activitat econòmica

Quaderns PDU metropolità 09

Quaderns PDU metropolità 09
Autor
AMB. Servei de Redacció del Pla Director, Albert de Pablo i Joan Caba (coords.)
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

"Polígons d'activitat econòmica" és el primer recull de les consideracions realitzades en les taules d'experts i forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità_Directrius urbanístiques", que és la plataforma de difusió d'idees, que aporten dades i noves perspectives al coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i al procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Visor