Eines de la política alimentària per al reequilibri territorial

Eines de la política alimentària per al reequilibri territorial

Compromís metropolità per a l'alimentació sostenible

El passat 19 d'octubre es va celebrar una trobada de municipis catalans per posar en comú instruments que ajudin a vincular els territoris rurals i agrícoles amb els territoris urbans i els consumidors mitjançant l'alimentació. L'esdeveniment té relació amb el fet que Barcelona és Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021 i va acollir la celebració del VII Fòrum Global de Polítiques Alimentàries Urbanes del Pacte de Milà del 19 al 21 d'octubre.

Aquesta jornada va incidir en la necessitat de potenciar els vincles entre els territoris agrícoles i urbans des dels ajuntaments d'arreu de Catalunya per afavorir un model alimentari sostenible i de proximitat per a tothom. A les activitats que es van desenvolupar, hi va assistir Annalisa Giocoli, arquitecta del Servei de Redacció del Pla Director, que va participar a la conversa sobre la relació rural-urbà a través de l'alimentació.