"En les ciutats trobem múltiples centralitats"

Les ciutats s'han d'analitzar en diferents escales, "upscale" i "downscale". Per exemple, "upscale" trobem que la majoria de les ciutats formen part d'una regió amb moltes d'altres ciutats creant un sistema de centralitats produït per aquestes. D'altra banda, si mirem "downscale", trobem altres centralitats com poden ser l'aeroport, el districte de negocis, la ciutat medieval, l'àmbit universitari, etc.

Si ens centrem en Barcelona, aquesta teoria no es veu gaire reflectida, ja que és una ciutat molt compacta, com un centre continu i eficient. Això és degut a que és la ciutat que té major densitat de població de tot el món.