Exposició Metròpolis
de ciutats

"Metròpolis de ciutats" és una mostra que té la voluntat de compartir els continguts pensats, debatuts i desenvolupats per una xarxa de més de 400 experts de diferents disciplines, tècnics dels ajuntaments i tècnics de l'AMB, sota la coordinació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • EL CONTEXT
  Com serà la metròpolis de Barcelona del futur? A quins reptes urbans cal fer front? L'exposició "Metròpolis de ciutats" té l'objectiu d'apropar als ciutadans els conceptes bàsics i les directrius urbanístiques que planteja el PDU en relació amb el metabolisme urbà, la infraestructura verda, els teixits residencials, la mobilitat sostenible, les àrees de centralitat i les àrees d'activitat econòmica.
  • Metròpolis de ciutats
   L'àrea metropolitana de Barcelona és una realitat econòmica i social molt dinàmica i cada cop més complexa. Aquest territori, entès com una metròpolis de ciutats, en realitat el formen 36 identitats municipals molt diferenciades entre si, però que comparteixen serveis (transport, platges, abastament d'aigua) i espais comuns i alhora, en conjunt reforcen els valors ambientals, econòmics i eficiència en l'ús dels recursos. 
   metropolis de ciutats
  • La Metròpolis dins la regió
   Les ciutats són l'escenari i el motor de grans processos de transformació de les societats i alhora són el referent clau per garantir la seva continuïtat en el temps. El Pla General Metropolità del 1976 va suposar un gran esforç de planificació urbanística. Avui, després de més de 40 anys d'aquell Pla, cal tornar a fer l'exercici de repensar i actualitzar l'urbanisme metropolità i la seva relació amb la resta de territori. 

   Regió
  • PDU metropolità
   L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) lidera el procés de redacció del PDU metropolità, d'acord amb la competència d'urbanisme que li atorga la Llei 31/2010, entre altres competències d'aprovació i redacció de planejament urbanístic. El Pla director urbanístic metropolità (PDU) que proposa l'Àrea Metropolitana de Barcelona serà l'instrument que finalment recollirà el conjunt de directrius i normes que determinaran com s'ha de desenvolupar la metròpolis en els pròxims anys. 
   Mapa conceptual
 • LES ÀREES TEMÀTIQUES
  Cada àrea temàtica s'organitza amb una introducció, una cartografia interactiva, un recurs gràfic conceptual i un epíleg que recull el glossari i la documentació tècnica que forma part del procés de redacció del PDU.
 • LES DIRECTRIUS URBANÍSTIQUES
  Mur de directrius

  Us convidem a explorar les estratègies i les directrius en aquest mur interactiu que us permetrà entendre les diferents àrees temàtiques per separat i les relacions que s'estableixen entre si. Les imatges i referències us ajudaran a desgranar els continguts tècnics de les directrius.

  Mur de directrius
 • EL PROJECTE METROPOLITÀ
  A través d'una galeria visual es mostren els projectes metropolitans realitzats en els darrers anys a diferents escales: local, supramunicipal i metropolitana. En conjunt, tots els projectes metropolitans, tant els petits com els grans, construeixen l'àrea metropolitana de Barcelona com un espai de referència i en constant millora que influeix en la qualitat de vida, el benestar i el futur de les persones.

  Projectes metropolitans
 • Visites guiades
 • Valora l'exposició