Relat

L'exposició s'estructura en tres blocs. En la primera part, els continguts volen fer comprendre la realitat actual de la metròpolis així com el procés de redacció del PDU, en el moment actual de l'Avanç del Pla. A continuació s'exposen un seguit d'illes temàtiques sobre els diferents reptes que es plantegen i que posen de manifest unes necessitats i problemàtiques bàsiques per formular les estratègies i les propostes. En la part final es presenten algunes actuacions estratègiques a diferents escales que exemplifiquen el nou enfocament de l'urbanisme metropolità.

 • CONTEXT TERRITORIAL
  Com és i com serà la metròpolis del futur? A quins reptes urbans cal fer front? Després de més de 40 anys de planejament del Pla General Metropolità, cal redefinir-lo perquè s'adeqüi a les necessitats urbanes, ambientals, socials i econòmiques, com també a les noves demandes tecnològiques.
  • Metròpolis de ciutats
   L'àrea metropolitana de Barcelona és una realitat econòmica i social molt dinàmica i cada cop més complexa. Aquest territori, entès com una metròpolis de ciutats, en realitat el formen 36 identitats municipals molt diferenciades entre si, però que comparteixen serveis (transport, platges, abastament d'aigua) i espais comuns i alhora, en conjunt reforcen els valors ambientals, econòmics i eficiència en l'ús dels recursos. 
   Metròpolis de ciutats
  • La Metròpolis dins la regió
   La metròpolis no és una realitat aïllada, sinó que ha superat els seus àmbits urbans establint relacions funcionals quotidianes de mobilitat residencial i de localització de les àrees d'activitat econòmica, amb la Regió de Barcelona.  El planejament metropolità del PDU té en consideració les relacions territorials per a donar resposta a les necessitats del territori. 
   Metròpolis dins la regió
 • REDACCIÓ DEL PDU
  L'AMB lidera el procés de redacció del PDU metropolità, d'acord amb la competència d'urbanisme que li atorga la Llei 31/2010, entre altres competències d'aprovació i redacció de planejament urbanístic. El Pla director urbanístic metropolità (PDU) serà l'instrument que finalment recollirà el conjunt de directrius i normes que determinaran com s'ha de desenvolupar la metròpolis en els pròxims anys. 
  PDU
 • ÀREES TEMÀTIQUES
  Cada àrea temàtica s'organitza amb una introducció, una cartografia interactiva, un recurs gràfic conceptual i un epíleg que recull els materials divulgatius: audiovisuals d'opinions dels experts, les publicacions dels Quaderns PDU, el glossari i la documentació tècnica que forma part del procés de redacció del PDU.
 • DIRECTRIUS URBANÍSTIQUES
  Mur de directrius
  Us convidem a explorar les estratègies i les directrius en aquest mur interactiu que us permetrà entendre les diferents àrees temàtiques per separat i les relacions que s'estableixen entre si. Les imatges i referències us ajudaran a desgranar els continguts tècnics de les directrius.
  Mur
 • PROJECTE METROPOLITÀ
  A través d'una galeria visual de tres pantalles en paral·lel es mostren els projectes metropolitans realitzats en els darrers anys a diferents escales: local, supramunicipal i metropolitana. En conjunt, tots els projectes metropolitans, tant els petits com els grans, construeixen l'àrea metropolitana de Barcelona com un espai de referència i en constant millora que influeix en la qualitat de vida, el benestar i el futur de les persones.
  Projectes
 • AVANÇ DEL PDU
  L'Avanç del PDU explica els principis generals, els objectius i una diagnosi exhaustiva que permet identificar i enfocar les propostes del Pla. Un document base per a definir l'avaluació ambiental i els Plans d'Ordenació Urbanístics Municipals futurs en què s'involucren tots els municipis metropolitans.
  Avanç

PROJECTE EXPOSITIU