El desenvolupament socioeconòmic al PDU, a debat

El CEC es va omplir per acollir el tercer debat temàtic del procés participatiu del PDU, amb el desenvolupament socioeconòmic com a protagonista.

Tipus: Debat Col·legis professionals i Centres de recerca
Data: 21-10-19 
Lloc: Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC)
Municipi: Barcelona
 • Programa
  19.00 h Benvinguda a càrrec d'Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya

  19.05 h "El contingut de l'Avanç del PDU" a càrrec de Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB

  19.20 h "El desenvolupament socioeconòmic en el PDU" a càrrec de Ramon Sisó, arquitecte, i Joan López, geògraf, de l'equip de redacció del PDU

  19.50 h Debat sobre desenvolupament socioeconòmic, amb la participació del públic i de diversos experts. Moderat per Miquel Morell, membre de la Junta de Govern del CEC

  20.30 h Cloenda de l'acte a càrrec de Jordi Sánchez, vicepresident de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB
 • Relat
  El passat 21 d'octubre, en el marc del procés de participació pública del PDU, va tenir lloc una sessió al Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), amb el desenvolupament econòmic del PDU metropolità com a protagonista del debat. Aquesta sessió forma part d'un cicle de debats sobre temàtiques diferents que s'anirà fent fins al mes de desembre. Encara queden pendents de debatre la cohesió social, la mobilitat i la governança.

  A la sessió hi van assistir prop de 40 persones, entre les quals hi havia una representació significativa de les diferents institucions públiques i privades referents en la temàtica del debat: presidents de comissions del CEC i representants de diverses universitats i de la Comissió Intercol·legial de Territori i Urbanisme, entre altres.

  L'acte va començar amb la benvinguda a càrrec d'Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes. Tot seguit el director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, Josep M. Carreras, va contextualitzar el document i va fer un recorregut sintètic pel contingut de l'Avanç del PDU. Va exposar els diferents reptes i oportunitats que es presenten, així com els propòsits que el Pla planteja abordar.

  A continuació, el geògraf Joan López i l'arquitecte Ramon Sisó, ambdós del Servei de Redacció del Pla Director de l'AMB, van presentar els creixements i les capacitats de l'àrea metropolitana en relació amb la població i habitatge i l'activitat, i després es va parlar de l'activitat econòmica i el planejament urbanístic.

  Tot seguit es va iniciar un enriquidor debat, moderat per Miquel Morell, membre de la Junta de Govern del CEC, en el qual es van tractar temes com la valoració del paper dels territoris agraris metropolitans en el sistema d'aprovisionament d'aliments per a la metròpolis; la necessitat que la sobirania alimentària s'abordi des de l'escala de Catalunya; l'anàlisi de les capacitats dels teixits en l'oferta final d'habitatge, així com el dimensionament de les llars; la necessitat de concertar els programes d'habitatge metropolitans amb els municipis de fora de l'àrea; la necessitat d'abordar el problema de la redistribució de la renda, i, finalment, la consideració del caràcter policèntric de la regió en la presa de decisions dins de l'àrea, també pel que fa a les mesures de reactivació econòmica. 

  L'acte es va cloure amb l'agraïment de Jordi Sánchez Escrigas, vicepresident de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, a tots els presents.
 • Materials relacionats