Urbanitzacions disperses

Actualment, dins l'àmbit metropolità existeixen 124 urbanitzacions disperses, construïdes als anys 60, en temps d'especulació inmobiliaria, de migracions a la perifèria de la ciutat i conseqüentment d'un increment de la mobilitat metropolitana. Cal un nou model d'urbanització dispersa, que neixi d'una legislació urbanística pensada més per la regeneració urbana i no tant pel creixement urbà. Una reglamentació ad hoc, pensada per a cada situació urbana que avaluï les problemàtiques urbanes, socials, econòmiques i ambientals a totes les escales i que sàpiga resoldre les problemàtiques particulars de funcionament de cada urbanització.

Urbanitzacions disperses
Urbanitzacions disperses