CONEIXEMENT

La base per a la redacció del PDU metropolità, un pla participatiu, transversal i estratègic, és la generació de coneixement construït al llarg d'aquests anys, a través de l'estudi de plans urbanístics realitzats i de les diverses jornades de debat tècnic tipus workshops, i conferències que van culminar en l'exposició "Metròpolis Barcelona" i la publicació de l'Atles de "Metròpolis Barcelona".

Del PGM al PDU
  • Workshops
    Workshops

    Què és un workshop? Quins workshops s'han fet? Coneix com s'han estructurat aquestes jornades tècniques, com s'han desenvolupat els debats oberts i quines conclusions s'extreuen de cada workshop.

  • Exposició "Metròpolis Barcelona"

    Aquesta exposició va mostrar la metròpolis projectada des de tres perspectives: el passat, el present i el futur.