Documentació de l'Avanç

Consulteu i descarregueu els documents de l'Avanç del PDU metropolità: Memòria, Documentació gràfica, Document inicial estratègic, Programa de participació ciutadana i Annexos. Aquests documents mostren els objectius, els principis generals i la diagnosi amb un enfocament propositiu i alhora són la base per recollir propostes i aportacions.

Documentació Avanç