Seminari Participació i metròpoli

Participació del PDU metropolità en el seminari: Participació i Metròpoli. Aprofundint la Democràcia Metropolitana de la Universitat de Barcelona (UB)

L'equip del PDU presenta la ponència "Valoració del procés de participació de l'Avanç del PDU"

El proppassat 3 de novembre, Mireia Peris i Teresa Gómez-Fabra, tècniques del Servei de Redacció del Pla Director, van participar en el seminari de difusió dels resultats del Projecte Democ de la Universitat de Barcelona (UB) Participació i metròpoli. Aprofundint la democràcia metropolitana, dirigit per Mariona Tomàs.

La jornada va constar de dues parts, dividides entre matí i tarda. La sessió del matí es va centrar en els límits i oportunitats de la participació a Catalunya a escala metropolitana a través de dues ponències que marcaven objectius i resultats de processos metropolitans i una taula rodona, amb visió local, supralocal i autonòmica, sobre la idoneïtat d'aplicar els instruments de participació a escala metropolitana. En la sessió de tarda es van comparar experiències de participació ciutadana en altres metròpolis, en concret dues experiències franceses i una de canadenca. Així, mentre que a Montreal s'ha creat un espai permanent de debat al voltant del pla director urbanístic de la regió metropolitana, els casos francesos desenvolupen processos de participació en diversos àmbits i ho vehiculen tot a través d'una plataforma telemàtica.

La ponència presentada per l'AMB es titulava "Valoració del procés de participació de l'Avanç del PDU" i aprofundia en els condicionants de la participació metropolitana, el planejament i les eines globals per dur-la a terme, a partir de l'experiència de la seva incorporació a la redacció del Pla i, més concretament, als resultats i la valoració del procés.

Podeu consultar el contingut gràfic de la presentació. Properament es penjarà l'enregistrament de la sessió a la pàgina web de Govern Obert.