Teixits residencials. Urbanitzacions disperses

Quaderns PDU metropolità 11

Teixits residencials Urbanitzacions disperses
Author
AMB. Servei de Redacció del Pla Director, Joan Barba, Marcela Balliano, Nicolau Maluquer i Ramon Sisó (coords.)
Publisher
AMB
Editing
Book
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Languages
Catalan , Spanish , English

Summary

El fenomen de les urbanitzacions disperses estès per tot el territori metropolità ha deixat una empremta difícil d'integrar en el conjunt dels nuclis urbans. Un dels principals reptes que cal assumir és el de transformar aquesta tipologia residencial dispersa cap a un model de ciutat de baixa densitat vinculada al territori. A banda de reconstruir els processos que van originar l'aparició i el posterior desenvolupament de les urbanitzacions, i d'analitzar-ne el context socioeconòmic, les directrius urbanístiques aborden els problemes actuals a través d'una visió transversal i a diferents escales. S'hi determinen aspectes relacionats amb la gestió, la reformulació dels estàndards urbanístics i, en particular, el canvi de paradigma i de model cap a un que es basi en la capacitat d'autoabastament energètic o en la recerca d'una nova identitat que potenciï els espais oberts característics de les urbanitzacions.
"Teixit residencials. Urbanitzacions disperses" és el recull de les consideracions realitzades en les taules d'experts i forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità_Directrius urbanístiques", que és la plataforma de difusió d'idees, dades i noves perspectives de coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i del procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Viewer