Aprovació inicial del PMMU

PMMU

El pla recull 102 mesures per millorar la mobilitat metropolitana

El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana va ser aprovat inicialment en el ple del Consell Metropolità del 26 de març de 2019.

El pla recull 102 mesures per millorar la mobilitat metropolitana. El PMMU preveu reduir entre un 5 i 7% de les emissions de CO2, el 30% de les emissions d'NO2 i PM, rebaixar el 50% de la població exposada a una baixa qualitat de l'aire i un 10% de la mortalitat anual per aquestes causes. El pla també recull les actuacions que el PDU considera prioritàries en la xarxa ferroviària i viària, necessàries per assolir el model de mobilitat sostenible. 

Per a més informació visita el següent enllaç.