Comissions tècniques amb els ajuntaments metropolitans

Redacció del document per a l'aprovació inicial

Redacció del document per a l'aprovació inicial

El passat més d'octubre es va reprendre el marc de col·laboració amb els ajuntaments metropolitans per mitjà de les comissions de caràcter tècnic envers la redacció del document del Pla director urbanístic metropolità (PDU) per a la seva aprovació inicial.
Les comissions s'estructuren en quatre blocs temàtics (espais oberts metropolitans, estructures i infraestructures metropolitanes, àmbits estratègics metropolitans i assentaments urbans i habitatge) i prenen el relleu de les organitzades per a la redacció i seguiment del document de l'Avanç del PDU. Actualment les sessions s'agrupen en funció dels següents àmbits funcionals o geogràfics: Llobregat continu, Delta del Llobregat, Vall Baixa i Ordal, Barcelonès Nord, Vallès, i Barcelona, i s'organitzen com a parelles de comissions de presentació temàtica de caràcter propositiu i posterior retorn per part dels diferents ajuntaments.
L'objectiu d'aquestes comissions és presentar l'estat dels diferents treballs necessaris per a l'elaboració del document del Pla per a la seva discussió i debat en el marc de participació que acompanya el procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità.