Els equipaments de l'AMB a l'Smart City Week

ELS EQUIPAMENTS DE L'AMB A L'SMART CITY WEEK

10.000 serveis de més de 300 tipus i 7.000 equipaments a la base cartogràfica d'equipaments del territori metropolità

Coincidint amb el procés de participació del PDU metropolità que s'està duent a terme, i en el marc de l'Smart City Expo World Congress 2019 i l'Smart City Week, tècnics de l'AMB i de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) van presentar, el passat dimecres 13 de novembre a Ca l'Alier (Barcelona), la base cartogràfica d'equipaments del territori metropolità, així com l'estudi de l'Avanç del PDU on es mostra una visió aplicada de l'anàlisi de cobertura real dels equipaments bàsics, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu.

10.000 serveis de més de 300 tipus i 7.000 equipaments: aquesta és la realitat en xifres recollida a la base de dades dels equipaments de l'AMB i l'avaluació territorialitzada de la cobertura dels equipaments bàsics

Un dels objectius principals que planteja el PDU és fixar un nivell de dotacions de la metròpolis que permeti garantir l'estat del benestar arreu del territori.

La transformació gradual de la societat comporta, també, un canvi en el tipus de serveis que demana la població, amb una clara tendència cap a la hibridació dels equipaments i la combinació de serveis.

En aquest context tan complex i dinàmic, convé tenir una visió actualitzada dels equipaments existents a la metròpolis, que permeti conèixer en profunditat els serveis que es presten, el nivell d'abast i els recursos de sòl de què es disposa.

La base de dades georeferenciada dels equipaments dels 36 municipis dissenyada per l'IERMB de manera coordinada amb l'AMB ha de permetre establir criteris per a la planificació dels equipaments en funció de les necessitats.

Related links