Preparació del procés de participació

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DEL PDU

S'obre la licitació per a la contractació de l'equip de suport

El passat 26 de març de 2019 el Consell Metropolità va aprovar l'Avanç del Pla director urbanístic (PDU) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

S'inicia així el període d'informació pública, que s'estendrà fins al 13 de desembre de 2019, al llarg del qual es podran presentar suggeriments que han de contribuir a la redacció del Pla.

Avui, dia 19 de juny del 2019, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha publicat la documentació relativa a la licitació del concurs per contractar els Serveis per a la consultoria i assistència tècnica vinculats al procés de participació de l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità de l'equip que acompanyarà el procés participatiu del Pla. El termini de presentació d'ofertes s'estendrà fins al 4 de juliol de 2019.

El Pla director urbanístic és una figura de planejament urbanístic d'abast supramunicipal que, amb visió estratègica, estableix els grans objectius i les principals directrius que han de ser desenvolupades en els propers 20 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona en relació amb les infraestructures, les zones verdes, els teixits urbans i els espais oberts.

La darrera regulació urbanística de Catalunya ha apostat per un model clarament participatiu en el desenvolupament dels plans urbanístics, el qual prioritza tant la informació sobre els treballs de documentació i anàlisi com la participació activa en les diferents fases del procés. Amb aquest objectiu, l'Avanç del PDU incorpora el Programa de participació ciutadana on s'assenten les bases de redacció del Pla, des del punt de vista de la implicació dels diferents agents que poden sumar discurs al relat metropolità. Tota la documentació relativa al Pla urbanístic es troba a disposició pública i és consultable directament a la web del PDU.

Qualsevol tipus de consulta relacionada amb la licitació, ja sigui de caire tècnic o administratiu, ens la podeu fer arribar a través del tauler d'anuncis habilitat a l'espai web oficial de la licitació del concurs. 

Animeu-vos a participar-hi!