Enric Tello Aragay

Historiador ambiental i econòmic UB
Enric Tello Aragay
Catedràtic del Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

És historiador ambiental de la Universitat de Barcelona, on dirigeix un equip de recerca multidisciplinari sobre la sostenibilitat dels sistemes agraris emprant les anàlisis biofísiques i territorials del metabolisme social que ha desenvolupat noves metodologies com l'anàlisi multi-EROI dels fluxos d'energia dels agroecosistemes, l'anàlisi integrada d'energia i paisatge (ELIA), i noves anàlisis de reproducció agrícola sostenible (SFRA). Entén la història ambiental com un punt de trobada transdisciplinar per abordar els grans reptes de la nova  Ciència de la Sostenibilitat des d'una perspectiva a llarg termini, per exemple avaluar com són de bio-econòmicament circulars el sistemes agraris i urbans, quins serveis ecosistèmics ofereixen, i quins impactes mediambientals generen.