"Analitzar el territori, generar noves centralitats, facilitar serveis en xarxa i possibilitar la política d'habitatge"

La competitivitat econòmica i la tecnologia, que ha facilitat la mobilitat, han provocat que els teixits s'especialitzin, expulsant els usos que no eren de l'especialitat d'aquell teixit i ens ha separat. Això fa que visquem en un lloc i treballem en un altre. Ens hem transformat en uns esclaus, perquè actualment ens veiem abocats a una mobilitat obligada.

L'emergència d'habitabilitat està provocant pobresa per encariment del producte immobiliari. El planejament ha de treballar en el territori per facilitar polítiques d'habitatge, sobretot en els llocs on hi ha més activitat. Cal protegir el poc territori lliure que tenim i, per tant, hem de descartar l'expansió i anar a la rehabilitació.

Entenem el territori metropolità com un territori unitari on cada un dels seus municipis té les seves particularitats. Així, des del planejament metropolità hem de preservar les singularitats d'aquests municipis i generar uns pols d'activitat perifèrics, que ajudaran a reforçar la pertinença.