"Bones comunicacions, de transport i d'informació per la transformació industrial"

És una realitat constatable que viure i treballar a la metròpolis de Barcelona són activitats separades en el territori com ho evidencien els fluxos d'entrada i sortida a la ciutat de Barcelona.

A l'àrea metropolitana de Barcelona la indústria manufacturera desapareix i evoluciona cap a una producció d'assemblatge de productes que es fabriquen en diferents llocs. En el cas dels teixits industrials en contacte amb els nuclis urbans s'estan transformant en àrees d'activitat econòmica relacionades amb els serveis. En el cas dels teixits industrials fora dels nuclis urbans s'estan reutilitzant per implantar activitats logístiques i de distribució.

La innovació i la recerca són fonamentals per la transformació industrial. Per això són necessàries les bones comunicacions, no només de la xarxa tradicional de carreteres, ferrocarrils, port i aeroport, sinó també les connexions de fibra òptica, les autopistes d'informació.

El repte principal del PDU en relació a les àrees d'activitat econòmica és repensar,
potenciar i reinventar el teixit industrial i la seva gestió en tot el territori metropolità.