"Cal interpretar i entendre l'ADN d'una ciutat, per decidir quins són els espais catalitzadors de processos futurs"

Els grans esdeveniments com exposicions, tornejos de futbol, jocs olímpics... etc, poden ser maneres positives de fer que les ciutats siguin el que volen ser a llarg termini. Però si anem més enllà i considerem els esdeveniments com aquests com part d'una estratègia més gran, que pensa en les necessitats reals de la ciutat i no només en l'acte esportiu, es construeix un llegat que és positiu per a la identitat de la ciutat. Tanmateix és de suma importància el marc temporal en el que es valora l'èxit en relació a la inversió econòmica.