"Cal recuperar els carrers per al ciutadà i que siguin per passejar, segurs, i accessibles amb transport públic"

Marta Vicens, Responsable de l'Oficina Tècnica de Territori de l'Ajuntament de Badia del Vallès 

Hi ha quatre grups de problemàtiques respecte a la mobilitat; les socials derivades de que no tothom pot accedir a un vehicle privat o al transport públic; les mediambientals ja sigui pel consum d'energies primàries o per l'emissió de gasos contaminants;  les econòmiques i territorials ja que mobilitat vertebra el territori; i finalment, les de seguretat ja que es produeixen molts accidents com a conseqüència de l'alta mobilitat.

Molts estudis demostren la relació directa entre la mobilitat i el tipus de ciutat. Una ciutat compacta  amb transport públic accessible, al contrari de la ciutat dispersa, consumeix menys combustible i té menys costos mediambientals.

En aquest sentit, el PDU ha d'aconseguir crear una xarxa de mobilitat que vertebri el territori potenciant les característiques de cadascun dels municipis però al mateix temps, que els relacioni d'una manera  fluida, eficient i mediambientalment sostenible. Cal recuperar el carrer com espai cívic, de passeig i de relació i acostar les ciutats disperses amb el transport públic al cor de les ciutats.