"Conjunts parcialment nous"

Quan projectem hem de crear coses noves però també afegir-hi coses antigues que ja existeixen i funcionen. També hauríem de debatre sobre la insistència sobre el caràcter lineal, ja que potser a vegades ens rigiditza i ens distreu de moltes altres possibilitats urbanístiques.