"De l'expansió a la modificació i transformació de les ciutats"

Anteriorment es buscava una recepta generalitzada de transformació, fins que hem arribat a entendre que no hi ha una única solució. Hi poden haver uns principis generals, però s'ha d'actuar d'una manera especialitzada en cada cas concret. 
La paraula clau en aquest cas serà "adaptabilitat", i això significa treure el màxim rendiment del que ja tenim, esgotant tots els possibles usos pels quals poden servir els espais.
Un altre gran tema és com ha de ser la relació entre el teixit urbà, la infraestructura i la natura, pensant en com s'han de tractar les vores urbanes que sovint esdevenen punts febles o de discontinuïtat entre xarxes.