"De unimodal a multimodal"

El PDU haurà d'introduir un model que en ves de limitar-se a relacionar zones, ha d'estar pensat en conceptes d'interrelació de xarxes. El concepte de "multimodalitat" és l'exemple més clar d'aquesta interrelació. Un concepte dirigit a reduir aquesta mena d'individualisme social que el vehicle privat afavoreix, i a propiciar un canvi d'habits amb una nova concepció que faci aparèixer flotes d'ús compartit de vehicles.