"Dicotomia entre ciutat paradoxal i transgènica"

Els intersticis els hem de començar a omplir, a viure i a projectar en detall. Una altra cosa important a resoldre és no treballar individualment, sinó pensant en la ciutat i des de la generositat del sòl públic-privat.