"Els valors naturals s'han d'infiltrar dintre de les àrees urbanes i les infraestructures"

La infraestructura verda és tot el conjunt d'espais oberts a l'àrea metropolitana de Barcelona; és a dir, tot el conjunt de rius, platges i parcs periurbans i urbans que estan integrats i interconnectats.

La qualitat de vida de les persones que formen part de l'àrea metropolitana serà propícia quan hi hagi uns espais naturals que acompanyin els processos d'urbanització. L'espai més emblemàtic és el Parc de Collserola, perquè és un espai central que connecta tots dos rius i tota la plana de Barcelona.

Els reptes del PDU respecte a la infraestructura verda són identificar, analitzar i superar els problemes de connectivitat d'aquests espais tan rics en valors ambientals.