"La importància de la gestió"

El creixement d'infraestructures serà acotat, per raons físiques d'espai, per raons econòmiques de disponibilitat i per necessitats lògiques de model. El model no ha de ser de creixement, sinó un model d'ajust, de sensibilitat. No és tan important la extensió que agafen les xarxes de transport, com la intermodalitat que poden tenir entre elles per a funcionar millor.