"La participació s'ha d'entendre com un procés i no com un esdeveniment puntual"