"Tenir una eina de planejament urbanístic que abordi els reptes del segle XIX ens sembla de vital importància"