"The city population issues require regional planning"

L'ONU mostra clarament que dos mil milions d'habitants més de gent naixeran en els propers 25, 30 anys. On els ubicarem? Al centre de la ciutat o als suburbis? Com a conseqüència es preveu que més del 50% de la població sigui pobre. És per això que hem de d'actuar amb un plantejament intel·ligent i concretament repensar les vores urbanes que rodegen les ciutats de cara a possibles nous creixements urbans.

Collserola pot actuar com un mecanisme per a refredar l'ambient i alhora un espai de lleure, fins i tot de cara a l'abastament d'aigua. El Parc Agrari té un gran potencial per la producció de proximitat, un espai de gran valor just al costat del centre. Crec que les ciutats del món haurien de copiar aquesta idea.